Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

U kunt inloggen door bij gebruikersnaam uw e-mailadres in te voeren.
Bij wachtwoord voert u de inlogcode in die u per e-mail hebt ontvangen.

1 Start de applicatie op door te links te klikken op de oranje button: http://www.mijnrev.nl/index.php/snelkeuze

2 Klik op inloggen aan de linkerkant (sleutel)

3 Ga naar de koppeling onder de invulvelden: wachtwoord vergeten? klik hier.

4 Vul uw e-mailadres in en druk op verstuur inlog.

5 U ontvangt binnen enkele ogenblikken uw wachtwoord per e-mail.

Dit kan heel eenvoudig via www.evaoshop.nl. Wij zorgen er voor dat u uw inlogcode zo snel mogelijk per e-mail verstuurd wordt.

Indien u te lang niet in het programma werkt dan verloopt de sessie. U dient weer opnieuw in te loggen. Dit is gedaan uit veiligheidsoverwegingen.

U kunt uw wachtwoord aanpassen in de applicatie door te gaan naar: instellingen (tandwielen). Vervolgens kunt u daar uw wachtwoord aanpassen, als u de volgende keer inlogt gebruikt u deze gegevens. Ook kunt u het wachtwoord veranderen van de site myrev.nl. Als u klikt op profiel aanpassen aan de rechterkant heeft u daar de mogelijkheid deze gegevens aan te passen. Desgewenst kunt u hetzelfde wachtwoord instellen voor beide. Echter raden wij u aan om een moeilijk wachtwoord te kiezen omdat u er uw persoonlijke gegevens in opslaat.

Op www.myrev.nl staan bij de bouwstijlen de kenmerken die typerend zijn voor de door u geselecteerde bouwperiode. Tevens kunt u hier een filmpje bekijken van een inspectieopname.

De WOZ waardes zijn (nog) niet openbaar. U zult deze moeten opvragen bij de opdrachtgever of u geeft een inschatting van de waarde.

De OZB tarieven zijn door ons opgevraagd bij alle gemeenten in Nederland. Als u in het invulformulier een provincie aanklikt en de desbetreffende gemeente selecteert dan berekent het systeem aan de hand van de door u opgegeven WOZ-waarde het OZB tarief.

De tarieven van OZB en rioolheffingen zijn bij alle gemeentes opgevraagd en worden jaarlijks aangepast.

Druk op het icoontje: rapportage, vervolgens verschijnen de door u ingevulde kenmerken in een overzichtelijke rapportage. Op de eerste bladzijde vindt u de kenmerken en eenmalige en jaarlijkse kosten.

Via het tweede icoontje boven de rapportage krijgt u bladzijde twee waar de verbeteringen en gebreken worden vermeld alsmede de onderbouwing van het referentie object.

Als u op het icoontje van de overzichtspagina klikt verschijnt het eerste blad van de rapportage. Boven de rapportage staan 3 icoontjes. Als u op het rechtse icoontje klikt wordt het document gedownload naar een Word document.

Als het document is gedownload naar een Word document dan kunt u op een eenvoudige wijze uw eigen bedrijfslogo invoegen. Klik hiervoor in Word op: invoegen afbeelding.

Als het document is gedownload naar een Word document dan kunt u op een eenvoudige wijze een foto van het door u getaxeerde object invoegen. Klik hiervoor op: invoegen afbeelding.

Ja, als de rapportage is gedownload naar een Word document kunt u hier nog een aanvullende tekst toevoegen over uw bedrijf of de lay-out aanpassen naar uw huisstijl.

Indien u op dit icoontje klikt dan wordt het rapport gedownload naar een Word bestand waar u het indien gewenst verder kunt bewerken en uitprinten.

Als u het rapport heeft gedownload naar een Word document kunt u het vervolgens uitprinten. Dit doet u door in Word het printersymbool aan te klikken.

De 4 cijfers zijn de objectcodes die gekoppeld zijn aan de fotowijzer-woningen.

We hebben de belangrijkste codes vermeld en zijn niet uitgegaan van bijvoorbeeld repeterende objecten.

We zijn continue bezig om de applicatie up-to-date te houden. Hierbij hoort ook het aanvullen van referentie objecten. Hebt u een type wat ontbreekt, laat het ons weten en wij zullen zorgen dat dit type ook vermeld wordt in de database bij voldoende draagvlak.

U klikt op de button opslaan en het object wordt opgeslagen onder het door u ingevoerde adres. Op een ieder gewenst tijdstip kunt u het betreffende object aan de hand van het adres terugvinden in het startscherm, onder "bestaande objecten".

Des te meer gegevens u invult, des te meer berekeningen worden er uitgevoerd. Indien u deze gegevens niet hebt of niet nodig denkt te hebben hoeft u deze gegevens niet in te vullen.

Bij kenmerken kunt u een omschrijving en indeling geven van het type object welke u wilt invoeren.

Deze selectie is nodig voor het bepalen van het OZB tarief.

Als u in het invulveld kenmerken de aanwezigheid van een garage/berging aanklikt dan kunt u daar met uw hoeveelheden rekening houden. De inhoud en oppervlakte worden automatisch aangepast.

De energielasten kunt u opvragen bij uw opdrachtgever. Indien deze niet bekend zijn dan vindt u op de site www.myREV.nl onder de button “gas water elektra” indicaties van het energieverbruik per type object.

Hier kunt u gegevens invoeren die niet in het overzicht staan, bijvoorbeeld een afkoopsom voor erfpacht, afsluitprovisie, etc. Dit kunt u 2 keer doen.

Ook bij de jaarlijkse kosten kunt u 2 invoervelden naar eigen inzicht vullen met bijvoorbeeld kosten stadsverwarming, jaarlijkse erfpachtcanon.

De door het programma opgegeven kengetallen zijn opgebouwd uit diverse bouwregels van de werkzaamheden die nodig zijn om een gebrek te herstellen of een verbeteringen aan te brengen.

De prijzen zijn officiële aanbestedingen per onderdeel van een gebrek of verbetering.

Als u bij gebreken en verbeteringen een item aanvinkt en de hoeveelheden aanpast dan worden de bedragen meteen doorgerekend. Zet u het vinkje weer uit dan verschijnen weer de oude hoeveelheden. Zet u het vinkje daarna weer aan dan verschijnt de door u opgegeven waarde.

Ja, door beide items aan te vinken en de hoeveelheden aan te passen wordt rekening gehouden met zowel houten als kunststof kozijnen.

Indien u aangeeft dat de prijzen inclusief of exclusief moeten worden berekend dan zal het programma dit op het overzicht ook zo weergeven.

U kunt in het invoerveld elk gewenst btw tarief invoeren. Het programma rekent dan alle velden door met het door u gekozen percentage.

Let op!!

Als u voor onderhoud het tijdelijke percentage van 6% wilt hanteren dan zullen alle bedragen met 6% worden doorgerekend ook de herbouwkosten.

Wij adviseren om niet met de tijdelijke stimulerende maatregelen van overheidswege rekening te houden, daar de exploitatie kosten worden berekend over een langere periode.

Op het overzicht onderhoud, verbeteringen en gebreken staan de bedragen exclusief btw. Als u op de pagina invullen kenmerken aan heeft gegeven dat de bedragen inclusief btw moeten zijn dan worden ze ook inclusief btw weergegeven op de overzichtspagina.

Voor het bepalen van de kosten voor onderhoud, verbeteringen en gebreken is het uitgangspunt de Bruto Vloer Oppervlakte.
De BVO van een ruimte is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructie die de ruimte omhult.
Bij de bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is of gelijk aan 4m².

De gebruiksoppervlakte van een ruimte is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsruimte, die de desbetreffende ruimte omhult.
Niet meegerekend wordt:
- oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.;
- een liftschacht;
- een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is of gelijk is aan 4m²;
- een dragende binnenwand;
- een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5m²;
- een vrijstaande bouwconstructie (geen trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5m².

Ja, door op het icoontje bestaand object te klikken kunt u een eerder opgeslagen object terughalen en eventueel aanpassen.

Als u op opslaan klikt wordt het aangepaste object weer opgeslagen.

Indien u een object heeft uitgewerkt en u moet een identiek object taxeren dan kunt u het object kopiëren en waar nodig nog aanpassen.

Indien u dit icoontje aanklikt dan verschijnt de tweede bladzijde van het overzicht waarop de kosten van de door u aangevinkte verbeteringen en/of gebreken staan vermeld en het gekozen referentie object.

Indien u graag een onderdeel verbetering of gebrek in de lijst wilt toevoegen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail: info@evao.nl of te bellen naar 040-2800024 en kunnen we beoordelen of wij deze kunnen toevoegen aan de applicatie.

De herbouwwaarden worden berekend aan de hand van de bruto inhoud van het object en de daarbij behorend gemiddelde herbouwkosten. De opstalverzekering wordt zichtbaar in het overzicht van jaarlijkse kosten.

Hier vindt u informatie over de gemelde verbetering of het gebrek. Indien er een cijfer bij staat zijn er meerdere pagina’s beschikbaar met informatie.

De kosten voor het jaarlijks onderhoud, zijn de reserveringen die nodig zijn om het onderhoud voor de instandhouding van het object op peil te houden.

iPhone en iPad:

Ga naar de App store en zoek: Layar. Installeer deze en start deze vervolgens op.

Android:

Ga naar de Google Play Store en zoek: Layar. Installeer deze en start deze vervolgens op.

Layar is een applicatie die draait op een Smartphone met internet en camera. Hiermee wordt een extra dimensie toegevoegd aan een stilstaand beeld in een tijdschrift, boek of advertentie. Meer informatie treft u aan op www.layar.com.

QR

QR staat voor Quick Response. Het is een 2 dimensionele afbeelding met veel streepjes en pixel-achtige puntjes. Met een Smartphone met internet en een camera kunnen deze ingescand worden.

Onze gratis App bevat al een QR scanner!

iPhone en iPad:

Ga naar de App store en zoek: Real Estate Valuator. U kunt deze installeren en vervolgens opstarten. U kunt daarna de code inscannen.

Android:

Ga naar de Google Play Store en zoek: Real Estate Valuator. U kunt deze installeren en vervolgens opstarten. U kunt daarna de code inscannen.

FAQs - All FAQs
No faqs match your search criteria